Psychosociale aspecten

Hoe kan CWB de psychosociale aspecten op uw werkvloer verbeteren?

Door samen met u een psychosociaal beleid op te stellen met de nodige preventieve maatregelen. Zo’n beleid zorgt er immers voor dat al uw medewerkers zich goed voelen in de werkomgeving. Hierbij houden we rekening met aspecten zoals verzuim, stress, burn-outs en pesten op het werk. Naast advies over deze aspecten biedt CWB ook opleidingen, bemiddelingstrajecten, teamdiagnoses en individuele ondersteuning aan. Zo zorgen we voor meer positieve energie op de werkvloer.

Welke indicatoren zijn belangrijk voor het welzijn in uw onderneming?

In de opmaak van een psychosociaal preventiebeleid focussen we voornamelijk op de volgende aspecten:

 • Stress en burn-out
 • Werkgelegenheid voor oudere werknemers
 • Kritische incidenten
 • Ongewenst grensoverschrijdend gedrag zoals
  • Conflictsituaties
  • Pesterijen
  • Discriminerende uitspraken of handelingen
  • Ongewenste intimiteiten
  • Agressie
 • Geweld door derden
 • Alcohol, drugs en medicatie
 • Opleidingen vertrouwenspersoon / verzuim / …

Dankzij aandacht voor deze aspecten garandeert CWB een betere werkefficiëntie en een hogere productiviteit van uw werknemers.

De voorbije jaren stellen we een toename vast van de psychosociale risico’s. Die toename lijkt samen te vallen met een belangrijke omwenteling van de arbeidsorganisatie. Immers, hoe groter de eisen op het vlak van de arbeidsorganisatie, hoe ongunstiger de perceptie van de werknemers ten opzichte van hun werk.

Ook hier willen we verder gaan dan het opstellen van risicoanalyses. We willen meehelpen in het uitvoeren van deze maatregelen.