Arbeidsgezondheid

Wat kan CWB betekenen voor de arbeidsgezondheid op uw werkvloer?

De bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk is wellicht het meest onbekende domein van alle welzijnsdomeinen. 

Thans heeft elke werkgever er baat bij dat zijn werknemers in een goede gezondheid verkeren. Ze zijn productiever, er is minder ziekteverzuim, de werknemers zijn gelukkiger,…

Welke opleidingen/ondersteuning biedt CWB rond arbeidsgezondheid?

  • Opleiding tot hulpverlener / aangeduide persoon
  • EHBO kan levens redden, ook op de werkvloer. Daarom is een opleiding tot hulpverlener zeker aangewezen. Na deze opleiding kan de cursist de eerste opvang van gekwetste of zieke personen opvangen en is hij bovendien in staat om de eerste zorgen toe te dienen.

  • Begeleiding om te stoppen met roken
  • Elke werknemer moet kunnen werken in een rookvrije werkomgeving. Bovendien moet u als werkgever uw werknemers verbieden om te roken in elke gesloten en publiek toegankelijke ruimte in uw onderneming. Een aparte rookkamer is wel toegestaan. CWB biedt u rookstopbegeleiding op maat.
  • Advies over voeding en beweging

Samen met u zoeken we naar een gepaste oplossing op deze domeinen.

 

 

Nieuws en getuigenissen

Test test

Test test 07.09

Test test

lees meer