Rik Jossels, Plant Manager Theissen Training Systems International NV

Theissen_Rik Jossels.jpg

De laatste jaren hebben we een nieuwe wind laten waaien in ons bedrijf. Zo hebben we zelf actief opgeruimd en 5S geïmplementeerd. Maar we merkten dat onze leidinggevenden nog niet goed genoeg op de hoogte waren van hun rol en verantwoordelij kheid als hiërarchische lijn. Daarom hebben we een korte training hierover samen met CWB ontwikkeld. We hebben ook de aankoopdienst hierbij betrokken aangezien zij een belangrijke speler zijn in het preventiebeleid. Deze opleiding was op maat gemaakt met foto’s van onze werkvloer. Na de sessie was het duidelijk dat het niet de preventieadviseur is die ‘verantwoordelijk’ is voor het welzijn. We denken eraan om enkele vervolgsessies te plannen waarin we onze leidinggevenden leren risico's herkennen en analyseren.